Nazardan Korunmak İçin Ne Yapılır

Nazardan Korunmak İçin Ne Yapılır Çekememezliğe ve kıskançlığa dayanan nazar kıskançlık duygusu besleyen kişide negatif bir enerji oluşturur. Bu negatif enerji kendisinde kalırsa kendine zarar verir ve kendisini hasta eder. Kişi kendisinde oluşan negatif enerjiyi göz vasıtasıyla kıskanılan kişi veya canlı-cansız varlıklara ulaştırırsa onlara zarar verebilir

Geçmişten günümüze hemen her toplumda merak konusu olan nazar, İbrahim Koç’un yazdığı Nazar ve Korunma Yolları adlı kitapta detaylı bir şekilde inceleniyor. Işık Yayınları’ndan çıkan kitapta, ayet ve hadisler ışığında nazar ve nazardan korunma yolları anlatılıyor.

Koç nazara; kendisini tatmin etmemiş, haset duygusuyla dolu, maddi veya manevi şeylerden kendisini yoksun gören ve bastırılmış psikolojisini farklı yollardan tatmin etmek isteyen kişilerin sebep olduğunu belirtiyor. Ayrıca Koç, çekememezliğe ve kıskançlığa dayanan nazarın kıskançlık duygusu besleyen kişide negatif bir enerji oluşturduğunu, bu negatif enerjinin kendisinde kalırsa kendine zarar verdiğini ve kendisini hasta ettiğini; göz vasıtasıyla kıskanılan kişi veya canlı-cansız varlıklara ulaştırıldığınsa ise onlara zarar verdiğini söylüyor.
 
En çok nazara maruz kalanlar
Koç kitabında evlilik yaşına gelmiş baliğ genç kızların, düğün vaktinde gelin ve damatın, nifasta (lohusa) olan kadının, küçük çocukların, güzel yüzlü, zeki ve mükemmel bir vücuda sahip olan kişilerin nazara daha fazla maruz kaldıklarını belirtiyor.
Nazarın şiddetini Alfa, Beta (B) ve Gama (Y) ışınları ile açıklayan İbrahim Koç, imrenmeyle değen nazarı Alfa ışınına benzetiyor. Bu nazar insana, hayvana ve nesnelere daha az zarar verdiği için buna karşı önlem almanın hem mümkün olmadığını, hem de gereksiz olduğunu söylüyor. Koç, orta şiddetli nazar değmesini Beta (B) ışınlarına benzetiyor. Bu tür nazar haset ile gerçekleşen ani ve istemsiz bir bakış sonucunda meydana geldiği için insanı hasta, hayvanı telef etmekte olup nesnelere ise zarar vermektedir. Beta (B) ışınının etkisiyle eşleştirdiği orta şiddetteki nazarın dua okuyarak tesirinden kurtulmanın mümkün olduğunu söylüyor. En şiddetli nazarı ise Gama (Y) ışınlarına benzeten Koç bu tür nazar çok büyük bir hasetle ve kasten değdirilmek istendiği için şiddetinin, etkisinin ve zararının büyük olduğunu belirtiyor. Bu denli şiddetli nazara uğrayan kişilerin tedavi edilmesi gerektiğini söylüyor.
Nazardan Korunma ve Kurtulma Yöntemleri
Kitapta nazardan korunma ve kurtulma yöntemleri nazar değmeden önce ve nazar değdikten sonra alınacak önlemler olmak üzere iki şekilde ele alınıyor. Nazar değdikten sonra alınacak önlem şöyledir: “nazar eden tanınıyorsa, teberruken temiz su ile abdest alır, aynı temiz su nazara uğrayanın üzerine veya arkasına dökülür. Nazar edenin tanınmadığı durumlarda ise nazara uğrayan biliyorsa kendisi, bilmiyorsa ağzı dualı birisi ona dua okur.”
Ayrıca kitapta nazardan kurtuluş için dört reçete sunulmaktadır. Bunlar:
Kısa Reçete: Şu sure, ayet ve dualar sırasıyla okunur: Fatiha Suresi, Ayete’l-Kürsi, Nazar Ayeti, İhlâs, Felak ve Nass Sureleri ile Hz. Cebrail’in Duası.
Orta Reçete: Şu sure, ayet ve dualar sırasıyla okunur: Fatiha Suresi, Ayete’l-Kürsi, Nazar Ayeti, İhlâs, Felak ve Nass Sureleri ile Hz. Cebrail’in Duası, Hz. Âişe’nin Duası, Me’sur Dualar ve Tıbb-ı Nebevi’de geçen dualar.
Uzun Reçete: Şu sure, ayet ve dualar sırasıyla okunur: Fatiha Suresi, Ayete’l-Kürsi, Nazar Ayeti, İhlâs, Felak ve Nass Sureleri ile Hz. Cebrail’in Duası, Hz. Âişe’nin Duası, Me’sur Dualar, Tıbb-ı Nebevi’de geçen dualar ve Âlimlerin derlediği dualardan bir tanesi.
Çocuklar için Reçete: Şu sure, ayet ve dualar sırasıyla okunur: Fatiha Suresi, Ayete’l-Kürsi, Nazar Ayeti, İhlâs, Felak ve Nass Sureleri ile Hz. Cebrail’in Duası, çocuklar için okunacak dualar. Allah Resûlü’nün Hasan ve Hüseyin için okuduğu duada, onların ismi yerine çocuğun ismini koyarak dua okumalı.