Kurşun Dökmek

Kurşun dökmek , kurşun döktürmek hakkında bilgi ?                        Kurşun dökmek halk dilinde, nazarla, büyüden ileri gelen hastalıklarla ruh rahatsızlığının giderilmesi için kullanılan bir şifa yöntemidir. Kurşun dökmek çok eski zamanlara dayanan, dualarla güçlendirilerek nazar gibi olumsuz etkilerden arınma metodudur.

Kurşun Dökmek ayrıştırma özelliğinden dolayı negatif (olumsuz) enerjinin dağılarak pozitif (olumlu) enerjinin güçlenmesini sağlar , bu yüzden Kurşun Dökülme işleminden sonra kurşun döktüren kişi rahatlar

Genelde ayda bir gibi periyodik zamanlarda kurşun döktürmekte fayda vardır. Kişiler üzerinde olumsuz etkiler bırakan, gözle görülmeyen ancak yaşanan zorlukların, tersliklerin sebepsiz, engellerin varlığından (cin, büyü, uğrama, nazar) gibi olaylardan kaynaklandığı sanılan durumlarda en etkili çözüm olup sorunun ortadan kalmasını sağlayarak bozulan düzenin normale dönmesine yardımcı olur. Onun içinde sık sık dökülerek tedbir alınmakta yarar vardır.

Çünkü kurşunun temizleme etkisiyle, kişilerin üzerindeki ve kişiyle ilgili tüm çevresini de arındırarak, blokaj olmasını daha büyük zararlar görmeden korunmaya alınmasına yardımcı olur. Uzun süre müdahale edilmeyen kişilerde kalıcı etkiler olduğundan temizlenmesi, normale dönmesi de zorlaşır.

Bir şifa yöntemi olan kurşun döktürmekle bilip, bilmediğimiz her türlü tesirlere karşı kalkan görevi yaptığından, dökülen kişilerin üzerine, evine ve işine bir parçası verilerek korumaya alınır. Eskiden hastalara önce kurşun dökülür iyileşmez ise doktora götürülürmüş. Şimdi önce doktora iyileşmez ise kurşunla tedavi öngörülüyor. Sorunun fiziksel mi, ruhsal mı olduğu saptanarak çözüm bulunuyor. Böylelikle yaşam normale dönerek problem olmaktan çıkıyor.

Kurşun Dökmek; Büyüye ve nazara uğramaktan ileri geldiği sanılan hastalıklar ve bunların sebepleri, cin ve perileri gücendirmekten ibaret telakki edilen dimağı, sinir ve ruh hastalıklarının giderilmesi için hekimin ve ilacın etkisi olmayacağı inancı, halk arasında öteden beri yerleşmiş olduğundan, bu tür hastalıkları tedavi ettirmek maksadıyla kurşuncu hoca’ya başvurmak vekurşun döktürmek, her yörede uygulanan eski bir usuldür diyelim ve devam edelim.

Kurşun dökmenin kendine özgü bir yöntemi ve geleneği, bu hususta kullanılan bazı alet ve malzemeleri vardır. Kurşun eritecek madeni çukur bir kepçe, su koymaya mahsus madeni geniş ve derince bir taş hastanın başına örtülecek kalınca bir peştamal, iki yüz elli-üç yüz gram ağırlığında kurşun külçesinden veya parçalarından ibarettir.

Kurşun şu şekilde dökülür: Külçe veya parçalar halindeki kurşun, madeni çukur kepçeye, kepçe de ateş üzerine konur, kurşun eridikten sonra hastanın başı ve vücudu peştamalla örtülür, madenî tasa su konur, kurşuncu kişi erimiş kurşunu havi kepçeyi sağ eline, su tasını sol eline alır.

Erimiş kurşun önce hastanın başı üzerinde su dolu tasa birdenbire dökülür.  Bundan sonra kurşun kepçede tekrar eritilir, bu defa hastanın göbeği üstünde tastaki suya dökülür. Bu da bitince, bir daha eritilmiş kurşun hastanın ayakları üzerinde tasa dökülür.

Nihayet hastanın yattığı odanın sağ köşesiyle oda veya sokak kapısının eşiği üzerine de kurşundökülmesi tekrar edilir. Bu iş tamam olunca, kurşun dökülen tastaki sudan bir kaç yudum kadar su yüze ve özellikle sıkıntılı vücut bölgesine sürülür. Aynı sudan hastanın alnına, bileklerine, avuçlarına ve ayaklarının altına sürülmesi de âdettir.

Erimiş bir halde su tasına dökülen kurşun tasta ve su içinde sertleştikten sonra tekrar eritilmeden önce, kurşuncu kişi tarafından tetkik olunur.

Kurşun külçesi fazla kirli ise, nazarın veya büyünün şiddetine, yahut cin ve perilerin çok gücendirilmiş olduğuna hükmedilir.

Külçe üzerindeki kirlilikler, parlak ve temiz bir parçaya tesadüf edilirse, hastanın yüreğinin temiz olduğuna ve hastalığın çabuk geçeceğine inanılır.

Kurşun dökücü kişiye hizmetine karşılık para verilmesi lazımdır. Şu kadar ki, bu paranın miktarı hastanın mâlî durumuna göre az veya çok olabilir. Bazı hastalar için bir kere kurşun dökülmek kâfi görüldüğü halde, bazıları için bunun üç defa tekrarında fayda düşünülür.

Kurşun Dökme‘nin Kullanıldığı Sahalar:

1- Yaşanan üzücü olaylardan evdeki negatifin temizlenmesinde ölüm, ayrılık, kazalar, hastalıklar, uzun süren depresyonlarda.
2- Büyüden zarar gören kısmet bağlılığı, yaşamı etkileyen terslikler, işlerin bozulması, istemeden yapılan yanlışlar.
3- Ani şoklar, korkular, uğrama, musallat (obzede) dengesizlik, unutkanlık, mutsuzluk, uyurgezerlik, ruh ve bedendeki bozukluklarda.
4- Nazarla etki altında kalan malına (ev, araba, yaşantı, para, güzellik, başarı) üzerindeki negatiflerin temizlenmesinde.
5- Olumsuz etki bırakan negatif objelerin arınmasında.
6- Eski eşyalar üzerindeki, başkasına ait olup kullanılan giysiler.
7- Halisilasyon görenlerde, takıntılı olanlarda.
8- Ruhlarla, büyülerle, bozuk enerjilerle uğraşanlardaki olumsuzluklarda.
9- Lafın kısası kendisiyle barışık olmayan, karamsar, mutsuz kişilerin değişmesinde her derde deva olarak kullanılır.
Yaşamın iniş çıkışlarında zaman zaman yardıma ihtiyacımız olur, bu gücü kendimizde bulamayabiliriz, sorun ne olursa olsun inanarak attığımız adım bize güç verecek manevi destekle sorunu çözmekte yardımcı olacaktır.